Ga door naar hoofdinhoud

The VLT 1000 desktop fan has four blades with a diameter of 30 cm. It is made of stainless steel and has 3 speed settings.

18 Vragen Bekijk alle

Fan is not rotating with help also

My fan is not rotating when I on only humming sound came when I help to rotate fan it stuck but when fan is off and I rotate it rotate freely

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Where can I find spare for auxiliary fan rotary parts

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

I want to order spares for axauliry rotary wheel

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

mohit kumar zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 17

Altijd: 44