Ga door naar hoofdinhoud

Why my battery over heating

My phone over heating

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
1 Opmerking

@vanitadhope Is the phone old? If so it could be dry cooling paste.

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

@vanitadhope if your battery is overheating, replace it. It is possible that this is caused by a bad battery (faulty battery control board). Yes, there is always a chance it's your charging circuit but start with the easy stuff first.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Vanita dhope zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 3

Afgelopen 7 dagen: 5

Afgelopen 30 dagen: 15

Altijd: 29