Ga door naar hoofdinhoud

A gaming PC is a personal computer specifically designed and optimized for playing video games.

32 Vragen Bekijk alle

How do I exit aptio setup utility

Afbeeldingsinhoud bekijken:

Block Image

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Hi @jordanavalos,

Have you tried pressing the Esc key or clicking on Save Changes and Reset?

Was dit antwoord nuttig?

Score 2

1 Opmerking:

I have tried what you sayed but it just backed out for a quick sec and it brings me back to the pic I added

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Jordan Avalos zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 9

Afgelopen 30 dagen: 13

Altijd: 32