Ga door naar hoofdinhoud

The Manscaped Lawnmower 3.0 is a waterproof, cordless, electric trimmer for body hair.

3 Vragen Bekijk alle

Spring in the head where dose it go

I dropped it the head come off and spring came out can't see where it go's

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

on mine - not the same mfg - the spring holds the cutter blade down.

How to reinsert yours probably requires looking at another one.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

brokenwind@msn.com zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 2

Afgelopen 7 dagen: 6

Afgelopen 30 dagen: 9

Altijd: 21