Ga door naar hoofdinhoud

A Big Wheel is a type of tricycle, usually made of plastic, with an oversized front wheel, that rides very low to the ground.

11 Vragen Bekijk alle

How do I secure the handle bar to the big wheel

I got my Grandson a big wheel but I don't know how to make the handle bars connect and stay on. It's the Big Wheel Tricycle. I got it put together but the handle bars weren't connected and falling off. Any help would be greatly appreciated.

Thank You

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Hi @denicelathrop

Here's the assembly instructions for the tricycle.

Go to p.3 to see how to fit the handlebars.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Denice Lathrop zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 14

Altijd: 35