Ga door naar hoofdinhoud

Het S-993A desoldeer pistool is een handgereedschap dat wordt gebruikt voor het desolderen van elektronische componenten van een printplaat (PCB).

1 Vragen Bekijk alle

S-993A Desolder Gun motor Switch Missing?

Where can I get a motor switch for this S-993A Desolder Gun?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Hi @billychapman

Did you mean the switch or the actuating button that operates the switch? (see image below)

If you meant the switch (green arrow in image), search online for Qiaoh Kw11-2 5A switch (supplier examples only) to find suppliers that suit you best.

If you meant the actuating button (red box in image) it seems that it isn't available as a spare part. These are the only parts that I could find

Block Image

(click on image)

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Billy Chapman zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 5

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 31