Ga door naar hoofdinhoud

The VTech InnoTab 2s is a kids education tablet that teaches them to read, write, and think logically and creatively.

5 Vragen Bekijk alle

when I unplug the cord from the tablet it turns right off

This is my problem i have the cord to plug the thing in to dowload stuff and it is turning right on.But when i unplug the cord from the tablet it turns right off

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Hi @zoeyhardy,

Have you tried replacing the batteries in the tablet?

See p.4 of the user manual

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Zoey Hardy zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 7

Afgelopen 30 dagen: 8

Altijd: 28