Ga door naar hoofdinhoud

Finding replacement keyboard EU

I can't find a keyboard on the EU store for my Macbook Air A1466, and ifixit doesn't let me use the US site and ship to EU. Does anyone know a safe/reliable site I can use?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

@echomoonlight check this site. They are actually known to us and are definitely reliable and safe.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Echo MoonLight zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 18