Ga door naar hoofdinhoud

The Toshiba 40PB200 is a 40-inch flatscreen television in the PB200 series. It was released in 2012.

37 Vragen Bekijk alle

Why is my tv not showing any sign when power cable is plugged?

Tv is not working at all

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

try using a different cable in case the current one is fealty

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Martin Young zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 20