Ga door naar hoofdinhoud

Repair information and disassembly guides for the SodaStream line of carbonated water makers.

35 Vragen Bekijk alle

The lights on my soda stream source aren't working. How do I fix it?

The lights on my soda stream source aren't working any more. How do I fix this issue?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Hi @sweets83407

Try replacing the battery in the Soda Stream and check if that resolves the problem.

Here's the ifixit Vervanging van de batterij van SodaStream Source guide that may help.

Search online for CR123A Lithium battery to find suppliers that suit you best.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1

1 Opmerking:

Thanks Jayeff I'll give it a go

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Sweets zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 16

Altijd: 56