Ga door naar hoofdinhoud

This Cyber shot camera is a standard, compact point-shoot camera.

12 Vragen Bekijk alle

Error code c:13:01 in dsc w730 what is solution

.... ........................,............

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Hi @mohammedam74016

Here's a link that describes what to do in the event of a C:13:01 error code.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Mohammed Ammar zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 2

Afgelopen 7 dagen: 10

Afgelopen 30 dagen: 17

Altijd: 38