Ga door naar hoofdinhoud

Ethernet is een veelgebruikte computernetwerk technologie waarmee apparaten via een netwerk met elkaar kunnen communiceren. Het wordt vaak geassocieerd met twisted pair-bekabeling, een type kabel dat bestaat uit paren geïsoleerde draden die in elkaar zijn gedraaid om interferentie te verminderen.

2 Vragen Bekijk alle

Ethernet wire connection to wall mounted box

Where exactly can I put the two wires that come from telephone line to this connection box?

Block Image

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Hi @natnaelfisseha

Usually there's 4 pins in an RJ45 socket when used as a telephone handset socket and the telephone wires connect to pins 4 and 5 (the middle two pins) when viewed from the front of the socket i.e. pins count Left → Right 1→8 but 1 & 2 and 7 & 8 are missing

Assuming the holes leading to the pins (where the wires are in) number 1, 3, 5, 7 on the back row (closest to pins when viewed from the back as seen in your image) and 2, 4, 6, 8 in the front row then the telephone wires would connect to the red and green wires.

If the telephone service is connected you should hear dial tone if you plug a telephone into the socket.

.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Natnael Fisseha zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 20