Ga door naar hoofdinhoud

Who to change a phone battery

Battery is not working

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Hi @premmeshram

Here's a video that may help.

The battery is seen being removed from the phone within the first 30 seconds of the video.

Search online for LBP13000045 battery to find suppliers that suit you best.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Prem Meshram zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 52