Ga door naar hoofdinhoud

The Bajaj Discover is a motorcycle brand by Bajaj Auto. Currently there are four variants of Discover- Discover 100 DTS-Si,Discover 125 DTS-i,Discover 125ST and Discover 150 DTS-i.

41 Vragen Bekijk alle

Bajaj 200ns head light off and on intermittently

Bajai 200ns head light on and off intermittently

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Sounds like either a short in the wiring or a bad connection.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ganesh zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 24