lower half is black and the top half is fine

The lower half of my Panasonic TV is black and the top half is fine

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

@roberthort23782 what exact model is this? How black is black? Like totally black? What have you checked?

door

Voeg een opmerking toe