Ga door naar hoofdinhoud

Teardown information for the Nespresso CitiZ coffee machine. They are available from different brands, e.g. Krups, DeLonghi.

8 Vragen Bekijk alle

Both brewing options pump the same amount of water

Hi. After cleaning/descaling the machine, both brewing size options pump the same (larger) amount of water. Is there a fix for this?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Try resetting to factory settings: Switch it Off, then On again and press and hold the "Lungo"-button for 5 sec. (The right one). The button should flash three times. The machine will heat up as before - and hopefully the issue has disappeared. Here a Video.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2

2 opmerkingen:

Thank you; that was what it needed 🙂

door

Well done! Small cause, big effect. ;-)

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Sharon zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 38