Ga door naar hoofdinhoud

The Ford Fiesta is a subcompact car (B-segment in Europe) manufactured by the Ford Motor Company since 1976.

23 Vragen Bekijk alle

2013 ford Fiesta door window just stop working

I have a 2013 ford Fiesta door window just stop working on day didn't start slowing down are making any noise just stop driver side se 4door hatchback se

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Do you have power at the motor when trying to use it?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Could be the switch or the window motor.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Eric zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 11

Afgelopen 30 dagen: 15

Altijd: 33