Ga door naar hoofdinhoud

How can I fix problem of over heat

How can i fix problem of over heat

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

@sura3122 you are not telling us what is overheating, or if your phone is just saying it is overheating. If your power adapter is overheating during charging (when plugged in to your phone, replace the battery and the charging port (daughter board). If it is not overheating, but your phone says it is, again, replace the battery. Then re-evaluate and if it still says overheating, replace the charging board as well. Since iFixit does not yet have a guide for that , use something like this video to help you with the repair.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Sura zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 5

Afgelopen 30 dagen: 33

Altijd: 151