Ga door naar hoofdinhoud

The DMC-FZ18 became available in the United States in July 2007. It has a 8.1 megapixel resolution. The DMC-FZ18 is powered by a high capacity Lithium-ion battery and stores images on SD memory cards

5 Vragen Bekijk alle

sluiter werkt niet meer DMC-RZ18

sluiter werkt niet meer DMC-RZ18

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

@riesvvanmeerten could be an issue with the ribbon cables or the button. I would disassemble it and check the flex cable as well as the connectors. Check for tears, corrosion etc. on it. To work on your camera you can use the service manual It is written in English but hopefully will help you as well. Of course, it is also possible that this is a lens issue.

Translation

@riesvvanmeerten kan een probleem zijn met de lintkabels of de knop. Ik zou hem uit elkaar halen en de lintkabel en de connectoren controleren. Controleer de kabel op scheuren, corrosie enz. Om aan je camera te werken kun je het Panasonic Lumix DMC FZ18 Service Manual gebruiken. Het is in het Engels geschreven maar hopelijk helpt het je ook. Het is natuurlijk ook mogelijk dat dit een lensprobleem is.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ries v van Meerten zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 19