Ga door naar hoofdinhoud

The Kenmore Elite HE3 is a washing machine by Kenmore.

668 Vragen Bekijk alle

What does an code H mean?

What does a code H mean?

What does a code F mean?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Hi @dianeheller

Here's a response to the same question asked on ifixit before that may help.

What is the model number of your washer?

error code flashes h and then f..

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Diane Heller zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 14