Ga door naar hoofdinhoud

The RTX1400si is a texture sprayer made by Graco for spraying orange peel, splatter, knockdown, and popcorn texture on walls and ceilings. Serial numbers 17H572 (RTX1400si) and 17P189 (RTX1400si RentalHD).

1 Vragen Bekijk alle

I'd like to know the size of cap screw

I need a cap screw which is hold belt pully.

I think the part number is #17

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Hi @peternamkyulee

Here's a link that shows the size (and suppliers) of screw #17 Graco part # 120204.

If it's the wrong one, search through the parts list in the manual to find the Graco part number for the part you need and then search online for Graco (insert part number)

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Peter Namkyu Lee zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 5

Afgelopen 30 dagen: 10

Altijd: 27