Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides and service information for Kenmore Dishwashers

15 Vragen Bekijk alle

How do I get the lock off?

I’m trying to reset the blinking clean light is on. The lock button is on (red) so how do I turn it off?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Hi @debio,

What is the model number of the dishwasher?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

try unplugging and replugging after a time.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

DebiO zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 11

Altijd: 49