The screen of phone is blurred what is the solution?

the screen of phone is blurred what is the solution

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Blurred? I'm not sure I understand exactly what you mean by that. Can you post a picture so we can see what you see?

Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag

door

Voeg een opmerking toe