Ga door naar hoofdinhoud

1975-2011 (The picture is of a 2008 grand marquis)

4 Vragen Bekijk alle

1997 mercury marquis fuse under hood blows

Car want crank checked fuse under hood fuse # 12 pcm 30 amp (green) when I put a fuse it doesn't blow until the car starts

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Have you tried pulling any trouble codes from the auto. Sounds as if you have a shorted coil or coil pack. Please check the trouble codes and reply.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

2 opmerkingen:

Fixed it sum one jacked up the car on the transmission pan and smashed the wires it the pan

door

Glad you got it

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Donald “DUCK” Owens zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 17

Altijd: 71