Ga door naar hoofdinhoud

How to change the screen b/c of crushed the screen and how much cost

how to change the screen b/c of crushed the screen and how much cost

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Hi @endex

Here's a video that shows how to replace the display in the phone.

Search online for GH82-21266A GH82-21265A for display module suppliers that suit you best.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

endex zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 24