Ga door naar hoofdinhoud

Repair information, service manuals, and troubleshooting help for refrigerators manufactured by LG Electronics.

120 Vragen Bekijk alle

Why is it making ice in freezer

Freezer is making ice

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1

2 opmerkingen:

Hi @baset39912,

What is the model number of the refrigerator?

door

Freezers are suppose to make ice. Maybe you want to explain why you think it should not.

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Lower the temp in the freezer. Also some time shut it down and let it melt the ice so it don't brake.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Base T zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 12

Altijd: 42