My phone was not started

My phone Ac was damaged

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

@lenovo12380 what "Ac"? what happened to your phone? Give us a bit more history.

door

Voeg een opmerking toe