Ga door naar hoofdinhoud

The Samsung Galaxy M31 is an Android smartphone which was released in march 2020. Model: SM-M315F/DSN

34 Vragen Bekijk alle

Safe mode is not off

Safe mode it not off

Update (10/07/23)

Safe mode it not off

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

@kedirmeham94265 to get it out of safe more you need to:

  1. Swipe down the. notification panel.
  2. Tap on notification. safe mode is on.
  3. Tap on Turn off* to. disable safe mode .
  4. Safe mode disabled.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1

2 opmerkingen:

Not off safe mode because volume down button not working.

door

@rajkumarrana you need to either fix your button or the flex from the button.

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Kedir Mehammed001 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 40