Ga door naar hoofdinhoud

Screwdriver, blue knob fell off

Ifixit spoiled

Screwdriver, blue knob fell off

how to repair

Update (10/05/23)

Block Image

Block Image

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
1 Opmerking

This question has been migrated to https://meta.ifixit.com/Answers/Edit/203....

door

Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

@paweljezierski , we're sorry to see this happened.

@oldturkey03 is right! We want to make this right.

Please contact support@ifixit.com. I will give them the heads-up that you'll be in contact.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe
Het nuttigste antwoord

@paweljezierski contact the great support staff at iFixit via email support@ifixit.com You know, they are going to make this right. Unless of course @amber or @krisrodriguez (THE community management Guru's of iFixit ;-) have a better solution

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Paweł Jezierski zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 6

Afgelopen 30 dagen: 26

Altijd: 192