Ga door naar hoofdinhoud

Car lineup featuring sportback and sedan models.

10 Vragen Bekijk alle

Why are my windows not working well?

The windows aren't getting lowered and raised well, sometimes they even get stuck

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

@dtee19631 what exact year and model is it? What have you checked?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Its is most likely the windows motors. Hope this helps

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Dteè zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 15

Altijd: 49