Ga door naar hoofdinhoud

Model Number: wa50k8600av/a2 Stainless steel 5.0 cu. ft. top loading washing machine

18 Vragen Bekijk alle

Why am I getting code 9c8?

In the middle of spinning it started sounding ding and had code 9c8. I’ve already done update about fire recall. What now?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

It's a software update issue.

Press and hold the start button to clear the error code. then hold the Smart Control button for 3 seconds and then the temp button for 7 seconds. Then turn the machine off and back on.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

11 opmerkingen:

That did not work

door

That did not work. I soregret buying this washer, is a junk

door

Did not fix issue

door

@brendamay70158 same make and model? What are the issues? What all have you tried?

door

I cannot find the smart control button.

door

6 commentaren meer tonen

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Pamela Smithey zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 4

Afgelopen 7 dagen: 54

Afgelopen 30 dagen: 344

Altijd: 2,755