Ga door naar hoofdinhoud

Released on October 23, 2012. Core i5 or Core i7 Processor. Apple Fusion Drive.

204 Vragen Bekijk alle

help with overclocking 15 3210M cpu

I have a mac mini 2012 with an intel i5 3210M and adjustable fan speeds geekbench says its overclockable to 3.1 Ghz does anyone know how

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

It’s magic! The CPU manages its clock speed based on its temp and workload.

You can read more about how on Intels site Intel Core i5-3210M Processor

Many of Intels CPUs do this now.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Thomas zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 19