Ga door naar hoofdinhoud

First generation, based on the Ford C1 global platform.

34 Vragen Bekijk alle

Power window regulator cable fixing

My car power window regulator cable loose , that’s why window not up and down , I want to fix it correctly, please help me

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

@shebeerbasheer it would help if you would tell us which door, which window, which exact year and what you have checked. In the meantime, here it the part of the SM that deals with the Glass_Windows_Mirrors of a Mazda 3 Glass Windows Mirrors Page 8 shows how to work on the regulator.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Shebeer Basheer zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 39