RGB fan not working

Earlier it was on then suddenly it stopped what to do
Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Hi @sudarshanmadavi,

What is the make and model number of the motherboard?

door

Voeg een opmerking toe