Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides and support for cars manufactured by Mahindra & Mahindra Limited.

9 Vragen Bekijk alle

Clach plate not work

Clach plate not work

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1

1 Opmerking:

@arifakazmi what model Mahindra? What’s wrong with your clutch plate? What have you checked and what have you tried?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Mahindra 475 Di tectr hadoling ger

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Arifa Kazmi zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 7

Afgelopen 30 dagen: 30

Altijd: 183