Ga door naar hoofdinhoud

Released on October 23, 2012. Core i5 or Core i7 Processor. Apple Fusion Drive.

204 Vragen Bekijk alle

A1347 internal speakers not working

A1347 internal speakers not working

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Do you hear the boot-up bong? If you do then the Headphone jack is message up or disconnected.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Aloysio Costa zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 9