Ga door naar hoofdinhoud

The Jeep Patriot is a compact crossover SUV made by Jeep.

6 Vragen Bekijk alle

Way Abs light is on

How to Turn off abs light

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

ABS light would indicate a problem in the ABS system.

Fix it and the light will go off.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Accent Hyundai zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 7

Afgelopen 30 dagen: 17

Altijd: 57