Ga door naar hoofdinhoud

Which wrench do I need to change spark plug

Which rench do i need to change to spark plug

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

@chen77261 you need a 14mm (9/16) spark plug socket

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Chen zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 7

Afgelopen 30 dagen: 20

Altijd: 67