Speaker is not working properly.

Loud speaker is not working properly.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

is it muffled sound or just not working ?

door

Voeg een opmerking toe