My Display was damaged

Display issue my mobile

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

what is your question

door

Voeg een opmerking toe