Ga door naar hoofdinhoud

Repair information for the 6th generation iPod nano. Released in September of 2010. Model Number: A1366.

175 Vragen Bekijk alle

Why can not turn on with boton?

It turn off very soon. I touch the screen but nothing hapen. But the music continues listening.

Just When I plug the devise it turn on.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Dit antwoord was oorspronkelijk aan een andere vraag gericht.

Hi @olgaterrazas

Seems like the battery needs replacing.

Here's the ifixit iPod Nano 6th Generation Teardown guide that may help.

Search online for 616-0531 to find battery suppliers that suit you best.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Olga Terrazas zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 11

Altijd: 21