Ga door naar hoofdinhoud

Stuck at screen logo

Stuck at logo problem

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Hi @fake72773,

Try starting the phone in safe mode and check if it starts OK.

If it does than a downloaded app may be the cause of the problem. The trick is to find out which one.

You will need to uninstall each downloaded app one by one, and then start the phone in "normal" mode between each uninstall to see if it starts OK.

When it does the last downloaded app that was uninstalled was the problem. A downloaded app is one that you downloaded and installed and didn't come pre-installed with the phone.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Fake zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 12

Altijd: 211