Broken leg on my walker can it be fixed?

The straight leg on my walker is broke. Can it be fixed?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Hi @joangordon,

Post an image of the walker showing the problem.

Here's how to add images to your question in ifixit Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag

What is the make and model number of the walker?

door

Voeg een opmerking toe