USB C cable broke off inside the port.

My kids were using my controller and the port in the controller has broken off inside the usb cable. Am I able to get a new USB C port for the controller?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe