Ga door naar hoofdinhoud

The modern, current Toyota Tacoma - fully updated.

19 Vragen Bekijk alle

Why do I only have outside air and not cabin air

Why do I only have outside air and not cabin air

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

Hi @timstephens

Could be a problem with the blend door actuator not operating or the blend door is sticking.

You didn't specify the year model of the vehicle but here are 2 videos that show how to replace the actuator, in a 2005 Tacoma that may help.

video 1, video 2

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe
Dit antwoord was oorspronkelijk aan een andere vraag gericht.

Sounds like you have a blocked cabin filter. Start there.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Tim Stephens zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 11