My LCD does not come on

My minolta proshotMN67Z LCD stopped working. Whats the problem?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

@lenardpowe24378 your camera still working as should, just no LCD?

door

Voeg een opmerking toe