My zoom Q3HD KEEPS SHUTTING OFF

my q3hd shuts off after seconds

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

@marktaylor44589 does it shut off on AC adapter as well as when on battery?

door

Voeg een opmerking toe