Ga door naar hoofdinhoud

A sports sedan manufactured in 2003-2004 by Infinity

6 Vragen Bekijk alle

Why is my obd2 port not communicating with my ecu

My obd2 port not communicating with my ecu what should I do?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

@jasoncribb check your fuses. Commonly the OBD plug is fuse to the lighter plug. check the wiring harness for corrosion as well as fryed or loose wires. If everything checks out good then the issue is with your ECM

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

jason cribb zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 10

Afgelopen 30 dagen: 35

Altijd: 233