My studio standard integrated stereo amplifier by fisher cuts off when

I have a studio-standard integrated stereo amplifier by fisher, every time I turn it on it cut off.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe