Ga door naar hoofdinhoud

2.3L 4cyl or 3.0L V6, 6th Generation

428 Vragen Bekijk alle

How to unlock child lock on honda accord 2001 rear door

How do i unlock the child lock on my honda accord 2001 rear door.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi @joelpinto9338

Open the rear door(s) from the outside and then move the child lock lever in the door to the unlock position.

Here's an image to show where it is located.

Block Image

(click on image)

Was dit antwoord nuttig?

Score 1

1 Opmerking:

Thanks for the reply but unfortunately i cant unlock the child and the door cant be opened from outside or inside

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Joel Pinto zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 29

Altijd: 187